November  2018
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
 1
1 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 17h30-19h00

2
2 November 2018
 • Vinyasa flow @ Atelier Ooom 9h00 - 10h15

34
5
5 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 9h30-11h00

 • Hatha yoga @ Yogaworks 17h45-19h00

67
7 November 2018
 • Hatha yoga @ Yogaworks 12h15-13h15

8
8 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 17h30-19h00

9
9 November 2018
 • Vinyasa flow @ Atelier Ooom 9h00 - 10h15

1011
12
12 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 9h30-11h00

 • Hatha yoga @ Yogaworks 17h45-19h00

1314
14 November 2018
 • Hatha yoga @ Yogaworks 12h15-13h15

15
15 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 17h30-19h00

16
16 November 2018
 • Vinyasa flow @ Atelier Ooom 9h00 - 10h15

1718
19
19 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 9h30-11h00

 • Hatha yoga @ Yogaworks 17h45-19h00

2021
21 November 2018
 • Hatha yoga @ Yogaworks 12h15-13h15

22
22 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 17h30-19h00

23
23 November 2018
 • Vinyasa flow @ Atelier Ooom 9h00 - 10h15

24
24 November 2018
 • Maxi samedi @ Atelier Ooom 9h00-11h30

25
26
26 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 9h30-11h00

 • Hatha yoga @ Yogaworks 17h45-19h00

2728
28 November 2018
 • Hatha yoga @ Yogaworks 12h15-13h15

29
29 November 2018
 • Hatha yoga @ Atelier Ooom 17h30-19h00

30
30 November 2018
 • Vinyasa flow @ Atelier Ooom 9h00 - 10h15